En cykelbana utmed väg 205 mellan Askersund och Laxå
skulle sitta fint! Det tycker en medborgare i ett förslag till de båda
kommunerna. Cykelbanan skulle anläggas på båda sidorna eller bara en med
mötande trafik på. Medborgaren är medveten om att det skulle bli mycket kostnadskrävande
med cykelfält på båda sidor av vägen på grund av geologiska orsaker. Nuvarande vägbana
bör hur som helst breddas för att öka vägstandarden, ungefär som mellan Röfors
och Laxå anser medborgaren. Där finns plats för både gående och cyklister med
ett bra avstånd från bilisterna.

Cykelåkning är bra både för hälsan och miljön. Men det behövs också bra cykelvägar

Motiveringen till förslaget är att cykelåkning mellan
de båda tätorterna är lämpligt transportsätt, både miljövänligt och
hälsobefrämjande. Det har förekommit en del olyckor på den smala vägen mellan de
båda orterna. Under sommarhalvåret är det
många turister som använder 205:an, inte minst motorcyklister. Andelen
inblandade cyklister är säker låg, men det beror ju på att så få vågar cykla
den vägen i dag.

Laxå kommun har utlyst sig att vara en ecokommun
påpekar medborgaren i sitt förslag och att Sydnärkes kommuner samverkar för att
utveckla turismen. Det är porten till Tiveden i väster och norr. Medborgaren citerar
också Laxås kommunalråd Bo Rudolfsson från en artikel där han säger ” att
cykling ger mer kondition och hälsa. Man värnar också om miljön och det kostar inte
kommunen något”. Rudolfssons uttalande ligger helt i linje med medborgförslaget,
men då behövs det också bra cykelvägar. Nästan
varje utländsk bil har cyklar med sig.

”Kostnaderna för en cykelbana mellan de båda orterna
borde Trafikverket och kommunerna stå för. Åtgärderna skapar arbetstillfällen,
ökar trafiksäkerheten, samt en del i att underlätta för fler än jag som flyttar
ut på landet. Skatteintäkterna ökar om inflyttningen ökar. Askersunds kommun projekterar
för att dra fiber i området mellan Askersund och fram till kommungränsen mot
Laxå. Kanske grävning och samordningsvinster kan göras”, skriver medborgaren i
sitt förslag.

Förslaget har varit uppe i Askersunds fullmäktige
och lämnas över till kommunstyrelsen för
beredning.