Pensionärerna är för dåliga på att äta i Sjöängens matsal
på helgerna. Det kommer att få konsekvenser. Förvaltningen föreslår därför att
besparingssyfte stänga äldrerestaurangen på helgerna. Antalet gäster är för
lågt konstaterar ansvariga. Under perioden juli 2017 till och med februari 2018
har antalet gäster i genomsnitt på helgerna varit 2,5 personer. Äldrerestaurangen stängs på helgerna från och med
9 juni. Kommunledningsgruppen har sagt ja till förslaget.

Stängningen medför att matsvinnet minskar, då redan tillagade
måltider inte behöver kasseras vid få eller inga gäster allas.
Personalkostnader under helgerna minskar eftersom ökad bemanningen krävs för
servering i äldrerestaurangen på helgdagar. En negativ konsekvens är att
den allmänna servicenivån till äldre på
sämre. Stängning av restaurangen på helgdagar innebär sammanfattningsvis en besparing
dels i matsvinn , dels i personalkostnader.