När lusten faller på och om det finns några intressanta
ärenden brukar jag gå på fullmäktige i Askersund och lyssna. Och jag behöver
inte trängas med andra åhörare. Är ofta ganska ensam. Efter 30 år som
journalist och bevakning av politiken i Askersund är det förmodligen en
yrkesskada. Det är ganska skönt att bara
sitta och lyssna utan att tänka på vad som ska stå i tidningen dagen efter. Slippa
anteckna för att sedan bara kolla i tidningen och på webben vad som
skrivits. Och vilket som var det
viktigaste. Skulle jag ha gjort samma bedömning…

Vid senaste fullmäktige handlade stora delar av
ärendelistan förvånande nog om avsägningar trots att det snart är val . Avgår
inte politikerna själv så finns det partier i Askersund som kastar ut sina
egna. I spartider som dessa kan det vara
tufft att vara politiker kan jag förstå. Har också läst i tidningen att många
politiker blir hotade och det är ju helt bedrövligt. Att prioritera är en svår
konst och som nu ständigt pågår. När jag började skriva politik i Askersund kom
ibland utspel som ingen visst om . Det var lite mera enmansshow över det hela.
Som när kommunalrådet helt överraskande förklarade vid en presskonferens att
det skulle byggas ett motorhotell i hamnområdet. Hade aldrig hört talas om det
tidigare. Men ett hotell blev det också.

Ledaren för lokalpartiet Fria Oppositionen, redaktör
Kjerrström, protesterade nästan alltid kraftigt mot avsägningar i Askersund på
70-talet. Fullmäktige måste godkänna alla avsägningar. Det var då Kjerrström
satte in sin stöt. Han avslog alla uppsägningar med motivet: ” har man tagit åt
sig ett uppdrag så är det inte bara att sitta och säga upp sig”. Ord och inga
visor. Som tur var Kjerrström ensam om sina synpunkter. Det finns säkert många
olika skäl för en uppsägning.

Det är mycket som blivit bättre i Askersunds
fullmäktige på senare år. Inte minst högtalaranläggningen i nya Sjöängen. Nu hör
man vad politikerna säger. Politikerna
måste också gå upp i talarstolen för sina inlägg. Inte som förr där de
folkvalda ibland stod och mumla inlägg ute i möteslokalen. Nivån på debatterna
har också höjts. Nu handlar det om sakfrågor. Inte påhopp som var vanligt förr
av lokalpartier, som att ”Rådhuset var en försörjningsinrättning för politiker”.
I dag skulle ordförande Inger slagit klubban i bordet för ett sådant inlägg . Förmodligen
med ett stort märke i bordet. Det som blivit sämre är publikintresset, trots
bra högtalare och fin lokal.

Hur som helst blir det en spännande valhöst. Både
nationellt och lokalt.