Det är årsmötestider. Valberedningarna sliter nu
hårt med att få ihop folk till föreningarnas styrelser. Det är bara att lyfta på kepsen för alla som
vill ställa upp. Ideella jobb som ibland kan vara rätt tuffa.

Var med vid något tillfälle där valberedningen saknade
förslag på ordförande och satsade på ett lite udda grepp. En av styrelsemedlemmarna saknades när mötet
började men kom efter en stund. Valberedningens ordförande hälsade honom
välkommen och gratulerade till att han nyligen blivit valt till föreningens
ordförande. Styrelsemedlemmen blev milt sagt överraskad, men accepterade till
slut. Så går det naturligtvis inte till om det är lite ordning och reda.

Som journalist har det varit helt omöjligt att sitta
med i några styrelser. Journalister ska hålla sig borta från sådant för att
kunna vara fria från misstankar att inte vara objektiva. Som pensionär har jag
gjort ett litet avsteg från mina principer.
Jag sitter med i valberedningen för Örebro Läns Idrottshistoriska
Sällskap, men i den beredningen finns en klippa, gamle elitspelaren i ishockey,
Rolf Hallgren.

I år är det val och då brukar de politiska partierna
var mycket aktiva när det gäller att få ihop namn till listor. Det gäller att
få ihop så många namn som möjligt för att vissa bredden på sina
förtroendevalda. Har hört många gånger partifolk som säger ”sätt mej långt ner
på listan så är det ingen risk att jag blir invald ” .

Ofta var det kamp om de viktigaste posterna inom
politiken, som ordförande i de olika nämnderna eller ledamot i kommunstyrelsen. Politiker som inte platsade i de tunga
nämnderna fick ofta erbjudande att sitta i Hälsovårdsnämnden. På den tiden
fanns det inte många tunga frågor i den nämnden. Ofta handlade det om tömning
av latriner och hur råttgift skulle hanteras. Vid ett tillfälle fanns det
förslag om att staden inte längre skulle tillhandhålla råttgift gratis längre
för fastighetsägarna. En ledamot var mycket kritisk mot förslaget. Hans tunga
argument var: ” min fru och jag gick i Strandparken i söndags morse och vad
fick vi se, en stor fet råtta”. Men det var inget som bet på majoriteten. I dag
är Sydnärkes Miljöförvaltning en av de viktigaste förvaltningarna.

En nämnd som hängde med väldigt länge var
Hästuttagningsnämnden, vars uppgift var att vid krigsfara ta ut ett bestämt
antal hästar från kommunen för krigsmaktens behov. När folk skulle tas ut till
nämnden på 70-talet väckte det stor munterhet.