Kring namnet Hospitalsgatan i
Askersund har det funnits en del spekulationer. Vännen Leif Linus har dock löst
gåtan med gatunamnet genom gamla kartor. Namnet var förr Nya Kyrkogatan, men
ändrades sedan till Hospitalsgatan. Anledningen till det var att en av
byggnaderna vid Sofia Magdalena användes för skola och hospital. Byggnaden uppfördes några år efter den stora
branden 1776. Tomten som i övrigt var obebyggd sträckte sig ner till nuvarande
Hospitalsgatan. Några har varit helt säkra på att det låg ett hospital vid
Hospitalsgatan 12 B i korsningen med Lilla Bergsgatan. Gamla askersundare har
sagt att huset allmänt gick under namnet ”hospitalet”. Där av också gatunamnet.
Men jag har också hört andra varianter på placering av hospitalet, då ut mot
Storgatan. Ungefär så.

Hospitalsgatan in till höger. I hörnet Winerkonditoriet.
Bild från Leif Linus samlingar. Han har också copyrighten på bilden.

Trots sjukhusstämpeln har
Hospitalsgatan varit en mycket frisk gata med massor av aktiviteter. En del
finns kvar, som i Missionskyrkan och Elimkyrkan. Tidigare fanns ju också
Frälsningsarmén att besöka om det skulle vara så. Armén har nu förvandlats till
hyreslägenheter. Edlunds järnhandel är också mycket välbesökt. Man kan säga att
det är gammal fin institution när det gäller byggmaterial i Askersund.
Askersunds-Tidning fanns också vid gatan, liksom plåtslageriet.

PS! Mer text och flera bilder finns på na.se-Nyheter-Askersund-Oves blogg