Förslag om revidering av de allmänna lokala

ordningsföreskrifterna
– förbud mot att mata fåglar

———————————————–

Kultur- och
tekniknämnden har genom beslut föreslagit att kommunen i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna
ska införa ett förbud mot att mata fåglar i hamnområdet undersommarmånaderna.

Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet, men kan inte se att skälen för ett förbud
mot att mata fåglar är tillräckliga för att ordningsföreskrifterna ska kompletteras enligt kultur-
och tekniknämndens förslag. Förvaltningen bedömer att problemen med fåglar
och bristfällig renhållning i hamnområdet inte varit av den digniteten

Att ett formellt
förbud mot matning skulle vara aktuellt att införa. Däremot kan en åtgärd från kommunens sida
vara att sätta upp skyltar i hamnområdet med budskapet att matning av fåglar undanbedes, för att skapa en
trivsam miljö.