Askersund firar i år sitt 375-årsjubileum
med en rad olika aktiviteter. Det finns en grupp som jobbar med programmet.
Föreningslivet är i högsta grad inblandat för att det ska bli något tryck på
det hela. Sommarbetet verkar fungera bra. Men det har inte alltid varit så
inför stadsjubileer. Som vid 300-årsjubilet. Då blev det bråk om parksoffor och
stämning för ärekränkning.

Inför 300-årsjubileet och festligheterna i
Torgparken, rök nämligen bryggeridisponenten och högermannen Fredrik Nilsson,
ihop med socialdemokraten och brevbäraren Axel Sundström. Bråket gällde hur
sofforna i parken skulle placeras inför jubileet. Sundström ville att sofforna
skulle placeras norr om parken där Centrumhuset finns i dag. Nilsson ville
placera sofforna i parken utefter gatan mot torget. Det hela höll på att urarta
till en politisk kamp mellan socialister och borgerligheten.

Sundströms förslag vann, men det retade
Nilsson till den milda grad att han klistrade på en skylt på en soffa med
texten.”Denna soffa är reserverad för posttjänstemannen Axel Sundström.” Det
var just på den soffan Sundström brukade ta en vilopaus under sina
brevbärarturer. När Sundström upptäckte skylten blev han ursinnig. Han nöjde
sig inte med det, utan tog stämning för ärekränkning på sin antagonist Nilsson.

Domaren, borgmästare Bretzner och två
nämndmän tyckte det hela var mycket pinsamt och att det liknade mera Grönköping
än Askersund. Intensiva medlingsförsök
sattes igång. Vid ett tillfälle samlades också de båda herrarna med respektive
sekonder.

Disponent Fredrik Nilsson bjöd på grogg
och god mat. Det var då inte så underligt att de pågående klasskampsparollerna
upplöstes under kvällen.
Parksoffedramatikens stora frågetecken rätades ut till ett utropstecken.
Det hela slutade med glam och skoj efter ett par groggar. Det blev också
handslag, ryggdunkar och det inte rådde några ideologiska skillnader när det
gällde parksoffornas vara eller inte vara. Dumheter att bråka om några
parksoffor. De var de båda helt eniga om efter kvällen. God mat och några
rejäla groggar kan lösa de flesta problem är kontentan av det hela. Så går det
naturligtvis inte till i dag.

Invigningen av torgbrunnen skedde vid
Askersunds 300-årsjubileum 1943. Det var konstnär Dahlberg som stod för
relieferna på torgbrunnen.
Först tänkte kommunen anlita en firma i Västergötland som högg
gravstenar. Men det blev protester mot det förslaget, bland annat av
kulturpersonligheten och redaktören Joel Haugard. Han och många tyckte det var
ett bedrövligt förslag.