Namnen på gatorna vid kvarteret Verkstaden
ska vara Smedjegränd och Strandparksgatan. Två mycket logiska namn. Föreningen Gamla Askersund har föreslagit
namnet på en av gatorna och det är Smedjegränd eftersom den gatan går förbi
Askersundsverkens gamla smedja. Nuvarande Strandparken upphöjs med ett
gatunamn. Men det finns undantag när det gäller logiken. Som att gamla Loggatan
fått namnet Klockaregatan. Undrar vem som kom på det? Efter gamla Loggatan fanns det logar därav
namnet. Det finns också en barnstuga som döpts till Sundsängen, som inte alls
ligger vid Sundsängen. Det är viktigt när det gäller namndop av gator och
fastigheter att det blir väldokumenterat.
Hur man tänkt. Det kommer att underrätta för framtida kulturintresserade.
Vet av egen erfarenhet hur svårt det kan vara att få fram bakgrunden till
varför gator och fastigheter döpts till det och det namnet en gång i tiden.

Förr i tiden var det ganska
vanligt att döpa gator efter personer som gjort sig kända på ett eller annat
sätt. Med det förkommer allt sälla nu
för tiden att kommuner hedrar kända personer med ett gatunamn. Senast det hände
i Askersund var när konstnärerna Folke Dahlberg och Börje Sandelin hedrades med
gator ute på Hagaområdet. IFK Askersunds förre ordförande Torsten Carlsson, fick
också en gata döpt efter sig på en plats som ligger intill gamla
idrottsplatsen. Frågan är ändå om inte Bandyvägen var ett bättre namn? Det var
ju den sporten som satte Askersunds kommun på kartan över hela Sverige en gång
i tiden.

När det gällde Torstens Carlssons väg ledde namnet till en hård debatt i
stadsfullmäktige i början på 60-talet.

PS! Det finns mer text och bild på na.se-Nyheter-Askersund -Oves blogg