Partistugorna i samband med valen verkar betyda
mycket för de politiska partierna i Askersund . Och kanske inte bara i
Askersund. Men måste stugorna stå på torget och ta bort ett antal
parkeringsplaster för handeln? Det undrar föreningen Askersund i Centrum i en skrivelse
till kommunen.

Föreningen menar att en placering i Torgparken vore ett bra alternativ. Ett annat alternativ är
att ställa stugorna utanför kommunhuset på Stöökagatan. Varje parkeringsplats
är viktig för Askersund sköra fackhandel oavsett om det bara är val vart fjärde
år betonar Centrumföreningen.

Torget vid förra valet

Askersund i Centrum har också synpunkter på
torghandeln i Askersund. Föreningen vill ha ändring i regelverket som styr
torghandel samt placeringen av handeln.

”De flesta man pratar med tycker att torghandeln ska
vara försäljning av lokala produkter i mindre skala som skulle få plats i
Torgparken. De större stånden skulle man kunna ha på Stöökagatan, med en förlängning
ett kvarter öster ut. Gågatan kunde förlängas. Det skulle också gynna den
befintliga handeln på denna gata”, hävdar Askersund i Centrum i sin skrivelse
till kommunen.

Föreningen menar också att regelverket för
torghandel måste följas. Om inte så borde det få konsekvenser för torghandlare
som inte sköter sig. Som att bli av med sin bokade plats.

De större torgstånden borde flyttas till Stöökagatan anser Centrumföreningen.

”Kontrollen är obefintlig i dag och gynnar
torghandlare som är oseriösa. Efterlevnaden av reglerna borde ligga på Tekniska
som har folk ute med bilar hela dagarna. Det kan ske utan någon större
arbetsinsats”, framhåller Askersund i Centrum.