Man ska inte försköna
öldrickande allt för mycket, men i
Askersund betydde faktiskt mängden av konsumerat öl på det
kommunala ölcaféet vid
Väderkvarnsgatan en kulturgärning. Det
fanns möjlighet att söka pengar i ”öl-café-fonden”. En del av vinsten från
öldrickandet placerades i en fond. En som utnyttjade fonden var kantor Nils
Björck. En person som absolut inte för att glömmas bort när det gäller
ungdomars musikutbildning i Askersund. Han finns inte kvar i livet längre, men
hans insats lade grunden för dagens musikskola i Askersund. Och inte bara det.
Nils startade simundervisning för skolbarn i början av 30-talet. Han var också
ordförande i hembygdsföreningen mellan åren 1962 och 1977.

Rut Johansson serverar några gäster vid det kommunala ölcaféet

Men det var på musikens
område Nils gjorde sin största insats för Askersund. Sonen Per har fört arvet
vidare med glans. När Nils kom till staden på 30-talet fanns ingen
musikundervisning i skolan, men det ändrade han på snart.

”Jag tyckte synd om
ungdomarna som stod på stan och inte hade något att göra. Jag köpte en tonett
för fem kronor och försökte intressera barnen för att spela. Intresset blev
över förväntan. Efter några år blev det blockflöjt. Intresset växte och jag
försökte få pengar till verksamheten av skolstyrelsen, men det fanns inga
pengar. Då vädjade jag till riksdagsman Matteus Berglund om hjälp och han
ordnade så vi fick pengar ur något som hete ”öl-café-fonden”.
PS! Mer text och flera bilder finns på na.se-Nyheter-Askersund-Oves blogg