Vad döljer sig under
kullerstenstorget i Askersund? Det var inte så många som funderade på det innan
televerkare Stig Gustavsson grävde fram rester av gamla rådhuset för drygt 30
år sedan. Televerket skulle lägga ner nya ledningar i norra delen av
torget mot Storgatan-Stöökagatan när
grävmaskinist Gustavsson lade delar av maktens boning från 1600-talet i dager. Arbetet stoppades omgående och folk från
länsmuseet tillkallades för arkeologiska utgrävningar och dokumentation av
fyndplatsen. Massor av daglediga askersundare kantade ”rådhusgropen” på torget
för att följa utgrävningarna.

Utgrävningarna 1986 på torget
var de första som gjorts i centrala Askersund. Det var ganska lät enligt
expertisen att se vad som hänt före och efter den stora branden 1776. En svart
jordrand cirka 40-50
centimeter ned i marken är rester från branden som
ödelade hela staden. Att det var just det gamla rådhuset som telverket grävt
fram rådde inget tvivel om. Gamla kartor
visade att rådhuset låg på den plats där fynden gjordes. Stockarna från grunden
var märkligt nog fortfarande friska.

Rådstugan – som huset
kallades på den tiden-låg avskild ute på torget. Byggnaden var av trä i en
våning och försedd med spåntak och ett litet torn. Rådstugan var en mycket
liten byggnad. I tornet hängde en klocka. År 1695 offrades gamla rådhusklockan
för att man skulle få fram tillräckligt med metall för att gjuta om
stadskyrkans lilla klocka. Folket från länsmuseet fotograferade, mätte stockarna
och ritade av byggkonstruktionen. Vid
det tillfället förklarade också ansvariga för utgrävningen att det förmodligen
fanns mycket mer att undersöka utanför själva gropen.

-Vi kan inte göra
mer nu. Förmodligen finns det mer
av grunden utanför gropen, men de utgrävningarna får väl Askersunds kommun stå
för när de får gott om pengar, upplyste Lars Andersson från länsmuseet, vid
utgrävningen 1986.

Ännu tycks inte Askersunds kommun ha fått gott om pengar, eller också har
politikerna prioriterat mer
dagsaktuella ärenden.

PS! Flera bilder finns på na.se-Nyheter-Askersund-Oves blogg