Många gånger har stora cykellopp passerat centrala
Askersund, som Sverigeloppet, Postgirot och Sexdagars. Sverigeloppet med Gustaf
”Stålfarfar” Håkansson på 50-talet lockade storpublik. Samma var det i
början på 30-talet när Askersund
helt oväntat blev etappmål
för Sexdagars.

PS! Mer text och bilder finns på na.se-Nyheter-Askersund-Oves blogg