Förbjud matning av fåglar i
Askersunds hamnområde under sommarmånaderna. Det vill ledamöterna i kultur-och
tekniknämnden. För att få tyngd i det hela vill politikerna i nämnden få in
förbudet i de allmänna ordningsföreskrifterna. Ännu har inte frågan varit uppe
i kommunstyrelsen eller fullmäktige för avgörande. Många boende i hamnområdet
har känt sig störda av måsar, kajor och änder.

Om förslaget går igenom
undrar många hur själva kontrollen ska gå till. Vad händer om någon slänger ut
några brödbitar till fåglarna? Ska polisen ingripa? Blir det böter? Frågorna är många. En av anledningarna till
att det samlas mycket fåglar är inte bara matning. I hamnen finns ett antal
restauranger och kiosker som lockar. Kajor och måsar slår sig ofta ner på
räckena runt serveringarna för att kolla om det finns något matnyttig. Eller om
någon tappar några godbitar.

Askersunds kommun har fått
många märkliga donationer genom åren, där kravet har varit gåvan ska ombildas
till fonder. En donation handlar just om mat till fåglar . Bakom donationen
stod makarna Judit och Nils Setterberg i Falla, Skyllberg. Judit avled 1986,
men då var maken Nils redan borta. Det handlade om ganska mycket pengar. Den
största privata donationen som kommunen ansvarat för. Behållningen i boet,
360 268:38 kronor, skulle enligt testamentet placeras i en djurfond.
Enligt testamentet som upprättades redan 1962 skulle ”fondens hela
ränteavkastning gå till åtgärder för skydd av i vilt tillstånd varande djur på marken
och för fåglar i luften. Ränteavkastningen skull årligen förbrukas”.

I testamentet föreskrevs att
fonden skulle förvaltas av Lerbäcks kommunalnämnd. Nu skrevs testamentet före
kommunsammanslagningen, så det blev istället kommunstyrelsen i Askersund som
delar ut pengar för att hjälpa djuren. I testamentet står det tydligt och klart
att det är djuren i Lerbäck och Snavlunda, som ska förfoga över
ränteavkastningen. Hur makarna Setterberg tänkte hindra fåglarna från
centralorten att få ta del av fröna har jag inte fått klart för mej.

Arne Björk i Falla matade fåglar med hjälp av pengar från Settbergs fond.

I testamentet ingick fast och
lös egendom beräknad till 83 800 kronor. Nu blev den summa betydligt högre
efter försäljningen av makarnas hus i Falla och en auktion. Sammanlagt blev
summan från makarna Setterberg drygt 500 000 kronor . Testamentet var inte
riktigt bevakat från början. Det fanns släktingar som hade rätt på en del av
pengarna. Beslutet blev till slut att djuren och släktingarna fick dela på
pengarna.

1990 rev kommunen upp det
gamla beslutet om hur pengarna till djuren skulle fördelas. Olika föreningar
och allmänheten fick då också chansen att vara snälla mot djuren med hjälp donationspengarna.

Ruben Carlsson i Falla som
jag kände ganska nära fortsatte att mat fåglarna något år efter Judits död. Han
bodde granne med henne. Ruben berättade för mej att hon hade hela frysen full
med bröd, talg och annan mat till fåglarna. Ruben använde sig av det förrådet
så länge det räckte.