Trafvenfeltsvägen i Askersund är en gata som kan ståta med två olika stavningar. Den rätta stavningen finns i korsningen Torebergsvägen -Trafvenfeltsvägen. Norr ut mot Borgmästargatan heter samma gata Trafvenfeldtsvägen. De som döpt gatan har fått med ett d. Konstnären och gymnastikläraren stavade sitt namn, Hjalmar Trafvenfelt. Och så vill han säkert också att det skulle stå på gatuskyltarna. Kanske en bagatell, men ändå….