Klas med kökskakel från Askersund

Delar av gamla
bryggeriet i Askersund har förvandlas till tio udda och intressanta lägenheter.
Ägaren Klas Stjernström har också den goda smaken att återställa skylten”
Askersunds bryggeri” på väggen. I en av byggnaderna finns Klas
ytbehandlingsföretag Galfa. Det är också företaget som står för bygget av
lägenheter. I dag handlar det ofta om
bostadsrätter i Askersund, men Klas satsar på hyresrätter som frågar efter i
dag. Lägenheterna har blandade storlekar allt från ettor till fyror.

Klas har försökt behålla så många detaljer från
bryggeriepoken som möjligt. Alla lägenheterna är unika på sitt sätt. Varje
lägenhet har formats efter den gamla bryggerilokalen. Det är moderna lägenheter
som döljer en gammal bryggerihistoria. I en del träbalkar finns det namn
inristade av folk som jobbat där en gång
i tiden. Och naturligtvis finns det hiss i den höga byggnaden. Klas räknar med att lägenheterna ska var
inflyttningsklara i början av november. För det tänker han att visningar för
alla som anmält sitt intresse för att bo i gamla bryggeriet med en utsikt som
är få förunnat. Ännu är det inte försent att anmäla sitt intresse. Hyrorna
kommer att ligga på ungefär samma nivå som övriga hyreslägenheter i Askersund.

PS! Mer text och bilder finns på na.se-Nyheter-Askersund-Oves blogg