”A.R Norrys donationsfond” har gått i graven. August Rudolf Norry instiftade en fond när han slutade sina politiska uppdrag i Askersund 1947. Summan var på 5 000
kronor. Enligt Norrys önskan skulle inte pengarna få röras förrän summa var
uppe i 10 000 kronor. Räntan skulle
sedan användas till förskönande av staden. A R Norry var en känd profil i
Askersund. En rad år satt han ordförande i dåvarande stadsfullmäktige.

Under ett antal år delades
det också ut ett pris och en sköld att skruva upp på huset. Det var
kulturnämnden i Askersund som beslutade om vilka fastighetsägare som skulle få
priset. Det var mycket hedrande att få
priset. Norrys pris var mycket fint. Något som folk talde om. Går man runt på
stan finns det sköldar på en del hus. Två husägare vid Lilla Bergsgatan har
fått priset. Där sitter sköldarna prydligt på väggarna. Men nu är det några år
sedan något pris delades ut.
PS! Mer text och bilder finns på na.se-Nyheter-Askersund- Oves blogg