Karlsroområdet vid Trafvenfeltsvägen i Askersund förvandlades
i slutet på 70-talet från handelsträdgård till villaområde. I många år hade
Emil Svensson drivit handelsträdgård i området. När han slutade tog Erik Hammar
över verksamheten på ett arrendekontrakt över fem år. Erik hade jobbat åt
Svensson. 1978 gick arrendet ut och då beslutade Svensson att sälja till
Thunanders bygg för villabebyggelse.

PS! Mer text och flera bilder finns på na.se -nyheter-Askersund-Oves blogg.