Askersund har en smed i sitt
stadsvapen. Det har säkert inte undgått någon som besökt eller bor i Askersund.
Det är bara att kasta ett öga upp mot rådhustaket, så finns smeden där för med
sin slägga slå in hel- och halvtimmar. Många av dagens askersundare undrar nog
över varför det blev just en smed. Men alternativet, en grosshandlare i spik,
hade varit sämre åtminstone när det gäller att få till ett konstverk som
uppmärksammar alla på vad klockan visar. Möjligen kunde man ha skapat en
grosshandlare i järn som dunkat portföljen i rådhustaket varje halv-och
heltimma…
PS! Mer text och bilder finns på na.se -nyheter-Askersund-Oves blogg