Sedan 2003 firas
”Internationella fyrdagen”. Årets firande inträffade under den gångna helgen (28/8). Förutom Sverige deltog ett antal länder. Ett
70-tal platser höll också öppet för allmänheten. Därför är det på plats att
påminna om AGA-fyren som finns i Bastedalen. Har skrivit om fyren tidigare vid
något tillfälle.

Askersunds kommun har
ansvaret för AGA-fyren på klippan ute vid Emmekärr vid Vättern. Under många år
anlitade kommunen Göran Sundström från Karlsborg att sköta underhåll och
service av kommunens fyrar på Vättern. Det finns ytterligare två fyrar men inte
med samma kulturvärde som Dahléns-konstruktionen i Bastedalen. Enligt Sundström
är det ett tekniskt underverk, men som nu moderniserats. Nu drivs fyren med hjälp av solceller och det
har underlättat arbetet. Dahléns gamla teknik har gjort sitt. Men fortfarande
fodras tillsyn.

Johan Bergsten på M/F Wättervik har tagit över
skötseln efter Sundström, samt ansvara för sjöprickningen i norra Vätterns
skärgård.

PS! Ytterligare bilder och text finns på na.se -Nyheter-Askersund och min blogg