Föreningen Gamla Askersund har i veckan satt upp fyra
nya informationsskyltar på gamla fastigheter i centrala stan. Sammanlagt genom
åren har det blivit 19 skyltar. Kommunen står för halva kostnaden, föreningen
och fastighetsägarna delar sedan på resten. Föreningens ordförande Bengt
Tivelius stod för informationen vid skylthusen.

Samlingen skedde utanför Hamnkontoret där en skylt
spikades upp. ”Mintåget” tog sedan
deltagarna i skyltrundan runt till övriga huset. Det gick förstås bra att gå
för den som önskade. Vid sista anhalten där Askersunds-Tidning fanns tidigare,
serverades som sig bör vid sådana här tillställningar snittar och cider.

Texten till skyltarna har Kenth Lundström och
Lars-Åke Strömberg i styrelsen stått för.

OBS! Gå vidare till na.se -nyheter-Askersund och Oves blogg. Där finns flera bilder och motiveringar för husskyltarna.