Varje gång jag går ut genom stora grinden vid
Stöökagatan där jag bor kommer jag att tänka på skomakare Bernhard Andersson.
Hans lilla skomakarverkstad finns kvar. Dörren är i dag nästan täckt med vackra
klängväxter , men skomakarens lilla
krypin finns där om man tittar noga.
Tror att utrymmet används till lägenhetsförråd i dag.

Bernhard Andersson 19671967
Juni 2017Juni 2017 dörren till Bernhards skomakeri

Många äldre askersundare minns säkert Bernhard. Han
var lite av Askersunds egen ”hovskomakare” . Det var dit man gick. På den tiden
gick vi till skomakaren med våra trasiga skor. Bernhard var 70 år när han lade
sina skomakarverktyg på hyllan och blev istället filialföreståndare till ett
skomakeri i Hallsberg.

Under 42 år
såg Bernhard till att askersundarna inte behövde gå barfota. 1908 flyttade han
in till Askersund från Hammar. Han gick
lärling hos sina skomakarsvågrar Viktor och Sigfrid Fagerberg.

Bernhard älskade små utfärder med sin moped. Men
jobbet satte ofta stopp för turerna i sommarsolen. Kunderna skor gick alltid
före.

”Ibland kan det nog bli för mycket jobb, man blir
stressad som det heter nu för tiden. Men genom mitt fönster ut mot Stöökagatan
ser jag askersundarna passera revy, jag kan följa livet i den lilla staden”,
förklarade Bernhard vid en avskedsintervju i december 1967.

Ofta samlades ”gubbarna” vid Bernhards skomakarbord
för att prata. Men mot slutet av sin yrkeskarriär stod dock ofta ”besöksstolen” tom. Han var inte nöjd med
ersättningen för sina jobb. Trots att han jobbade natt och dag blev det inte
mycket över. En prishöjning var inte aktuell. Då skulle det bli ett ramaskri
ansåg han.

Skomakarmästare Andersson last var snuset. Han
menade att det både stärkte och piggade upp.

”Även ungdomen går in för den goda stimulerande
snusvanan, så vi gubbar är inte ensamma längre”, förklarade han nöjt i en
intervju.

År 1967 var Bernhard ensam skomakare i stan. Enligt
många vi den tiden var han den siste skomakaren i stan. Själv hävdade Bernhard
när han skulle sluta att skomakerinäringen var dömd att försvinna. Men så blev
det inte riktigt. Det kom skomakare i Askersund efter Bernhard och det finns en
aktiv skomakare även i dag.

Slutligen en undran över vad Bernhards skomakarskylt
ut mot gatan tog i vägen. En skylt som lockade in generationer av askersundare
med trasiga skor.