Några av bilderna är från övervåningen på husen vid Lilla Bergsgatan