Sveriges tivoliägare är oroliga för framtiden. Det
finns snart inga platser kvar att ställa upp karuseller och annat på. Bostäder,
industrier, konstgräsanläggningar, banker och kontorsfasader, samt dygnsöppna
affärskomplex har trängt bort de gamla evenemangsplatserna. Sveriges Tivoliägarförening
har en skrivelse till landets kommuner gått ut med en vädjan om att ordna
centralt belägna evenemangsplatser.

Nöjesfält på Hamntorget.
Bild: Kjell Johansson

”Vårt kulturutbud är en underhållningsform som
sträcker sig över generationsgränser, kulturgränser och språkgränser vilket
uppskattas av besökarna. Vi är viktiga aktörer på hemvändardagar, marknader,
traditionsfester i städer på landsbygden”, betonar föreningen som går under
förkortningen STF.

I många år har evenemangsplatser försvunnit och markhyror
ökat.

”Väldigt ofta när vi kontaktar eller blir kontaktade
av kommuner finns ingen lämplig evenemangsplats. Med den inställningen blir
kommuninnevånarna utan ett kulturellt evenemang. Våra medlemmar ser sig som
viktiga kultbärare. Årligen besöker 1,6 miljoner kunder våra nöjesfält”,
framhåller STF, vars ordförande Pierre Heramb finns i Arboga.

Från Askersunds kommun kommer ett mycket positivt
svar av utvecklingschef Henrik Olofsson. Han rekommenderar STF att beskriva hur
de vill att en bra plats ska se ut. Till exempel ytmått, markunderlag, tillgång
på ström, behov av uppställningsplats för fordon, avstånd till bebyggelse. På
så sätt blir det lättare att hitta bra plaster för etablering svarar Olofsson
som ser fram mot fortsatta bra arrangemang i Askersund .

I centralorten finns platser som har använts och kan
användas för tivoli framhåller Olofsson. Det är platser som inte kommer att bebyggas
inom överblickbar tid. Kommunen håller också på med att etablera en evenemangslots
som ska hjälpa till med kontakter. I de mindre tätorterna finns också ett antal
platser där möjligheten att sätta upp ett tivoli är mycket bra, upplyser
Olofsson i sitt svar.

Men det har inte alltid varit så lätt med
tivoliplatser i Askersund. På 30-talet togs beslut om en tivoliplats på den
gamla sågverkstomten i Strandparken. Men det föregicks av en hård debatt i
stadsfullmäktige. En del politiker hade sneglat på Skänninge kommun som drog in
en del pengar på marknaden och uthyrning av mark till ett tivoli. Varför kunde inte Askersund göra detsamma?

Sågverkstomten i Strandparken. Gamla Folkskolan syns i bakgrunden.

Det fanns dock ett hårt motstånd från rektor
Sjöström. Han menade att majoriteten av Askersund befolkning inte ville att
staden skulle uppmuntra till marknadsgyckel och nöjesliv som tivoli. I alla
fall inte på den tänkta platsen. Sjöström trodde också att oljudet från ett
tivoli skulle gå ut över sjön och staden. Han ville inte ens ta i pengarna som
kom från tivoliuthyrningen.

Brevbärare Sundström tyckte att Sjöström svartmålade
allt.

”Han vill inte ta i pengarna. När vi startade det
kommunala kafébolaget fanns det också personer som inte ville befatta sig med
dessa pengar. Nu tror jag att de går åt som smör i solsken. Så blir det blir det
säkert också med dessa pengar”, var Sundströms bestämda uppfattning.

Några föreslog också att göra Oxgropen till
tivoliplats. Men det protesterade kyrkoherde Bäckgren emot. Han tyckte det var
mycket olämpligt med en nöjesplats strax intill kyrkogården.

”Det är ju så att de flesta döda i flesta fall föras
till sitt sista vilorum på aftonen, och det vore synnerligen vemodigt om ett
sorgetåg skulle skrida fram här strax intill under pågående jazzmusik”, betonade
kyrkoherden i debatten.

Byggmästare Holm fann dock diskussion minst sagt lustig.

”När staden ska hyra ut finns ingen plats, men när enskilda
ska gör det kan man nästa hyra ut delar av kyrkogården om det skulle vara så”,
förklarade Holm road.

Men nu är det andra tider. Askersunds kommun
välkomnar alla nöjesarrangörer till kommunen. Det betyder inkomster både för kommunen och näringslivet.