Vad skulle den ”Gyllene boken” som finns i kommunens
arkiv användas till? Det är röd vacker påkostad bok som väckt frågor. Boken
från 1949 är tjock med löstagbara blad, men den är utan text! ”Gyllene boken ” har varit en gåta för dagens
politiker och tjänstemän på rådhuset.

Arkivarie Andreas Wallqvist har plockat fram
protokoll från kommittén för den ”Gyllene boken”. Men protokollen berättar bara
om fakta vad gäller utformningen av den vackra tomma boken. Men inte varför. Har nu gått igenom lite gamla
tidningsklipp och hittat bakgrunden till beslutet om boken. Mysteriet med den
vackra röda boken är löst. Så gott som.

Den ”Gyllene boken” skulle vara konstnärligt
utsmyckad och innehållande en kortare historik över staden, dess fonder och
dylikt. Boken skulle också användas som gästbok och finansieras med
nöjesskattemedel 500 kronor. Den röda boken skulle ligga framme i Rådsalen så
att fina gäster eller vanliga besökare kunde se den. Och skriva in sitt namn om
det skulle vara så.
Beslutet togs i december 1948. En kommitté som skulle
arbeta vidare med utformningen tillsattes. Den bestod av ett gäng och betrodda
herrar och en kvinna nämligen, nämndeman A.Wettrèn, landstingsman Filip Nylund, borgmästare Bernhagen, bryggare Åke Nilsson, redaktör Joel Haugard ,
samt fröken Agneta Swidèn. Har hämtat
titlarna från protokollet 1948.

När stadsfullmäktige skulle besluta i ärendet blev
det en del diskussioner. Lärarinnan Lyda
Bergström var sur för att hon inte blivit informerad i ärendet trots att
arbetet med boken redan påbörjats. Borgmästare Bernhagen lämnade en förklaring
till det skedda och beklagade misstaget.

Fröken Swiden (senare känd konstnär) fick i uppdrag
att göra förslag på skisser över teckningar och dekorationer. För det arbetet
skulle hon få 300 kronor. Redaktör Haugard fick i uppdrag att skriva stadens
historik. Tyvärr avled Haugard i början
av 1949 innan han hade påbörjat arbetet.
Det var ett hårt slag för bokens kommitté. Läroverksadjunkt Kurt Cederholm fick
i uppdrag att fullfölja redaktör Haugards arbete. Men i hans fall verkar det
inte ha hänt så mycket.

Kommittén för den ”Gyllene boken” beslöt att boken skulle
bindas i rött skinnband med guldsnitt och trärygg med upphöjda bind. Det skulle
också vara ett lösbladssystem. Boken skulle öppnas med tre skruvar. Uppdraget
att göra boken gick till bokbindare Erik Hermansson i Askersund.

Boken blev färdig, men av någon anledning
fullföljdes inte innehållen boken. Varför finns det inget svar på. Förmodligen
berodde det på att redaktör Haugard avled under arbetet. Ingen kunde eller
orkade med att fortsätta. Den vackra boken hamnade istället i arkivet. Och där
har den funnits till arkivarie Andreas nu plockade fram den och började ställa
frågor.

Kan nämna att det fanns andra kommuner som redan hade
skaffade sig en ”Gyllene bok”vid den tiden. Det hade säkert beslutsfattarna i Askersund
läst om och vill inte vara sämre. Bland
annat hade Göteborgs stad en sådan. Läste om en donation till Göteborgs
stadsmuseum och Sjöfartsmuseet, där fullmäktiges sekreterare fick i uppdrag att
skriva in donationerna i den ”Gyllene boken”.

Kanske det är dags att plocka fram kommunens ”Gyllene
boken” igen och placera den på hedersplats . För sedan fylla
den med det innehåll som var tänkt.

.