Askersunds kommun ska få en ny återvinningscentral i
ett område med anor från 1300-talet. Centralen ska placeras i Askersunds by i
närheten av Väderkvarnsbacken. Namnet Askersunds by förekommer i jordeböcker i
mitten av 1500-talet. Sundbo härad, orten Askersund och Askersunds socken finns
omnämnt i brev redan på 1300-talet. Tror inte det är många liknade centraler i
vårt avlånga land som har en placering med den bakgrundshistorien.

Återvinningscentralen ska ligga till vänster i Askersunds by.

Behovet av en ny central har diskuterats länge i
Askersund. Inför 2014 satte fullmäktige undan 11 miljoner kronor i
investeringsbudgeten till en ny central. Kostnadskalkyler pekar dock nu på en
kostnad av 20 miljoner. Det behövs alltså ett tillskott på 10 miljoner som
fullmäktige får ta ställning till. Det
har varit problem med att få fram lämplig mark och det har tagit tid med att
fastställa detaljplanen för området. Kraven på en återvinningscentral är också
mycket hård.

En viktig sak har också varit att anläggningen också
ska kunna möta framtidens behov på olika områden. Exempelvis kan service,
öppettider och tillgängligheten ökas med IT-teknik. Den nya konstruktionen är
säkrare mot stöld och vandaliseringen. Den har också ett utökat brandskydd.

Vid den nya återvinningscentralen kommer också
arbetsmiljön för personalen bli säkrare och mer avskild hantering av farligt
avfall. Egna personalutrymmen finns naturligtvis inplanerade. Kommunen räknar
med lägre kostnader för drift och underhåll.

Återvinningscentralen ägs av Askersunds kommun och
hyrs sedan ut till Sydnärkes Kommunalförbund. Kommunens kostnader för
anläggningen täcks av hyresintäkter. Byggtiden
är beräknad till tre månader.

För den som vill veta mera om Askersunds by i det
område där centralen ska ligga så finns det en mycket intressant och informativ
uppsats från början av 1990-talet. Med bilder och kartor. Bakom uppsatsen står
Brita Holländer, samt Bengt och Maj Willèn. Den finns säkert att få tag på i
biblioteket för den som är intresserad av historia.

Det räcker nu inte bara med den historiska
Askersunds by i området. Askersunds äldsta tingsplats, Väderkvarnsbacken, finns
i närheten. Ända fram till 1820 fanns en ståtlig domarring på toppen av backen.
Först under senare hälften av 1800-talet började tingen hållas inne i staden.

Tömma skräp i Askersund i fortsättningen kan bli
något av en kulturupplevelse. Om man drömmer sig tillbaka. Det kan man göra
medan man väntar på att bli av med sitt skräp.