Från disktrasor, via biodling till kakelmakeri. Den
lilla fabriksbyggnaden vid Sundsängen där nu keramiker Maria.B. Ekström har sin
verksamhet byggdes 1938. Byggnaden var ganska nedsliten när Maria gjorde sitt
inträde, men hon har jobbat hårt för att få den i bra skick igen. Och lyckats.

Maria.B. Ekström är formgivare och tillverkare av kakel. Hon har rustat den gamla fabriksbyggnaden från 1938.

Fabriksbyggnaden byggdes för tillverkning av
putsdukar, disk-och skurtrasor. Enligt tidningsartiklar från den tiden skulle endast
”jobb beredas för det täcka könet”.
Marken ägdes av Askersunds bryggeri. Från början var det så att en firma
med namn Jacobson&Swanson med tidigare verksamhet i Göteborg skulle driva
fabriken. Det blev till slut
fabrikörerna Swanson och Axel Nilsson, som startade verksamheten i Askersund.
Namnet Jacobson föll bort av någon anledning som inte jag känner till.

Lokalerna vid Sundsängen beskrevs som vackra och
ljusa. Vid starten 1938 fanns två virkningsmaskiner och en kantmaskin. Firman hade
också eget patent på maskinerna. Väven var mellan 25 och 50 meter , som
sedan styckades sedan till trasor. Det tillverkades ett par tusen
trasor varje dag.

Tidningsklipp från 1938

På södra gaveln fanns ett rymligt kontor enligt den
tidens mått. Swanström och Nilsson, menade att det fanns goda möjligheter att
bygga ut fabriken åt norr. Men det blev aldrig så, men möjligheten finns kvar. När disktrasepoken var avslutad tog bioodlare Gustav
Lundberg över lokalen. I kullen upp mot Storgatan hade Gustav ett antal
bikupor. Och inne i fabriksbyggnaden
förvarade och arbetade med allt som
tillhör en bioodling. Sedan var det dags
för Maria.B. Ekström att ta över.

I boken ”Askersund en småstad vid Vättern” har fotograf Ullabritt Jonsson besökt Maria.B med sin kamera och tagit fina bilder.

I Askersund finns många skickliga konstnärer. En av
dem är just ägaren till den gamla industribyggnaden, Maria.B. Hon ägnar sig åt
formgivning och tillverkning av kakel och kakelugnar. Maria. B har i samarbete
med tecknare Stina Wirsèn bland annat skapat en hel kakelvägg vid Åhléns i Stockholm med
handslaget kakel. Ett imponerande arbete på 185 kvadratmeter. Många trodde nog
att Maria. B skulle bli ett självklar val vid utsmyckningen av nya Sjöängen. Men så blev det inte. Det är
inte alltid så lätt att bli profet i sin egen hemstad brukar det heta…