Under en period satt två tunga kommunalpolitiker i
Askersund också i riksdagen. Matteus Berglund, folkpartiet som namnet var på den tiden
och socialdemokraten Erik Brandt. Riksdagspolitikerna åkte hem från
Stockholm för att delta i fullmäktige en gång i månaden. I dag skulle det nog
vara en mycket svår kombination. Den kommunala verksamheten har växt ut, så det
behövs säkert ansvariga politiker på hemmaplan varje dag.

Erik Brandt Matteus Berglund

Matteus Berglund Erik Brandt som unga.

Det praktiska
arbetet på hemmaplan sköttes av andra på Berglunds och Brandts tid. För
Berglunds del, som också var ordförande i drätselkammaren, ansvarade
borgmästare Bernhagen för utredningsarbetet på rådhuset. Många gånger var det
bara att komma hem och underteckna besluten. Naturligtvis hade borgmästaren
hjälp av sin personal. Tror inte att han gjorde grovarbetet själv om jag tänker
efter alla de kontakter jag hade med honom som journalist. Han var nog villig
att delegera uppdragen…

Både Berglund och Brandt, tillhörde grovjobbarna
inom sina partier i riksdagen. Inga stora utspel som gav eko i massmedia utom
vid ett tillfälle. Riksdagsman Berglund retade sig på ett tv-program,
”Julfortifikationer” i början på 60-talet. Bakom programmet låg Strüwers och
Axelman. Det var ett program som
blandades med mat och avklädda flickor. Berglund tog upp ämnet i riksdagen.
Slutklämmen i askersundarens glödande inlägg löd: ”Det finns inte ord starka
nog att uttrycka den avsky varje sunt tänkande människa känner inför ett sådant
program”.

Ekochefen Olof Rydbeck tog dock Berglunds ilska med
ro. Hans förklaring var att äldre och yngre generationer hade olika
uppfattningar inom de aktuella områdena.

Matteus Berglund var född i Motala 1898 och avled i
december 1981. Han var son till en verkstadsarbetare. Från 1925 arbetade han som kontorist och
kamrer vid Askersunds Trikåfabrik. Disponent blev han 1954. 1962 startade han
agenturfirman Matteus Berglund AB. Han var strakt engagerad inom
frikyrkorörelsen och drätselkammarens ordförande i Askersund åren 1947-1967.

Berglund valdes in i riksdagen första gången 1957
till nyvalet 1958. Han satt sedan i riksdagen från 1961-1968. Han var särskilt
engagerad i näringspolitik och nykterhetsfrågor. Den sista intervjun jag gjorde
med honom uttryckte han sin oro över hur politiken i Askersund hade utvecklats.
Fullmäktige efter kommunsammanslagningen hade blivit rena cirkusen med politiker
från småpartier som aktörer. Det tyckte inte Berglund om. Annat var det på hans
tid. Ordning och reda. Berglund var också landstingsman mellan 1955-1970.

Erik Brandt var till yrket pappersbruksarbetare vid
Munksjös anläggning i Olshammar, dit han kom 1928. Han var även politiker och ordförande
i Hammars fullmäktige. Vid valet 1940 blev han invald i riksdagen. Brandt blev ledamot av andra kammaren vid riksdagens
öppnade i januari 1941. Brandt var den tidens idol inom SSU, med bland annat
diktläsning vid ungdomsmötena. Han blev
kvar i riksdagen till och med år 1973. I 33 år! Bland annat var han ordförande
i skatteutredningen och ledamot i AB Tipstjänst

Brandt var född i Åmotfors, dit han flyttade
tillbaka efter sin pensionering. Han var född 1905 och avled 1982. Har aldrig
träffat Brandt personligen. Däremot har jag hört honom tala vid några
tillfällen. Han var en kraftfull agitator.

Vem vet, kanske de politiska partierna i
Askersund har några ledamöter som kan
ta upp Berglund och Brandts fallna
mantlar. Någon ledamot som kan ta
plats långt upp på valsedlarna till riksdagen. Om nu
jobbet som kommunalpolitiker går att kombinera med riksdagsjobbet? Det borde
gå, annars är det svårt att hänga med vad som händer på hemmaplan i vardagen
för riksdagsledamöterna.