Bron till Borgmästareholmen bör bytas ut. Därför har
kultur-och tekniknämnden gett tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag
på en ny bro. Nuvarande bron är 25 år gammal och kräver i dagen en omfattande
renovering.

Utredarna har kommit fram till att det är billigare
med en ny bro, än att börja renovera. Förslaget innebär att bron får en
modernare och bärkraftigare konstruktion bestående av betongpontoner med vikter
på sjöbotten. Totala bredden blir tre
meter och en längd på totalt 225 meter.

Den nya bron ger möjlighet till minst 90 båtplatser
av olika storlek. Bron kommer också att stoppa för större tyngder. Den kommer
att klara en fyrhjuling med vagn.

2016

2005

Under vinter 2015/2016 har bron utsatts för en
kraftig påverkan av is. En skadebesiktning har gjorts både ovan och under
vattnet. Efter den besiktningen kom man fram till att det bäste är att satsa på
en ny bro. Kalkylen för den nya bron ligger på runt tre miljoner kronor. Pengar
som man räknar med att få tillbaka genom uthyrning av båtplatser runt bron. Med en
beläggning motsvarande 78 procent av båtplatserna så är nya bron i hamn
ekonomiskt.

Ännu är inga beslut fattade i ärendet. Fullmäktige ska säga sitt först.