Pressmeddelande från Askersunds kommun

2016-12-15

Förändringar
i arbetet med turism och scenkonst på Sjöängen i Askersund

Kerstin Beck-Larsson

Kersti
Beck-Larsson blir tillfällig chef för Turist- och evenemangsbyrån i Askersund
och dessutom samordnare för verksamheterna i Sjöängen medan Marie Reifelton
fortsätter som ansvarig för scenkonstverksamheten. Den organisatoriska
förändringen beslutades av kommunchef Madeleine Andersson nu i veckan och
börjar gälla med omedelbar verkan.

Det
var i samband med förberedelserna inför att Turist- och evenemangsbyrån skulle
flytta till Sjöängen som den organiserades inom scenkonstavdelningen.


En helt ny verksamhet som Sjöängen måste få lite tid på sig för att finna sina
former. Nu väljer vi att renodla turistbyrån och scenkonstverksamheten, säger
Madeleine Andersson.

Tills
vidare kommer Kersti Beck-Larsson, till vardags kommunens integrationsstrateg,
vikariera som chef för turistbyrån och samordnare för verksamheterna i
Sjöängen. Rekryteringen av en permanent chef för turistbyrån påbörjas inom
kort.


I samband med rekryteringen av en ersättare för vår turiststrateg, som slutade
för några veckor sedan, utvidgar vi tjänsten till att även omfatta chefskap,
säger Madeleine Andersson.

Marie
Reifelton kommer att fortsätta som ansvarig för scenkonsten och får nu
möjlighet att helt fokusera på att utveckla den verksamheten ytterligare.

Arbetet med hur verksamheten ska organiseras på
längre sikt fortsätter nu inför rekryteringen av den nya turistchefen.