Postverket sänkte ett planerat stationsbygge i
Askersund i början på 40-talet. Ett bygge som säkert också i dag passat in i
området där det nu växer upp nya hus hela tiden. Satsningen byggde i stora delar
på att posten skulle hyra in sig i det planerade stationshuset.

Styrelsen för Askersund-Skyllbergs
järnvägsaktiebolag tog initiativet till ett nybygge i slutet på 30-talet. Det
skulle var ett bygge i tegel och gasbetong placerat utmed Norströmsgatan, mellan
Gröngatan, eller Drottning Kristinas Väg som namnet på gatan är i dag. Fasaden
skulle vara vänd mot norr. En ritning var också klar. Arkitekten var Sten
Dahlèn, Gävle.

Det skulle bli ett modernt stationshus, men också
lokaler för stadens postkontor. Vidare skulle det bli två lägenheter och tre
skyddsrum för sammanlagt 85 personer. Byggnaden skulle vara färdig att tas i
bruk 1 oktober 1940. Kostnadsberäkningen byggde på hyror från posten och
lägenheterna. Askersunds stad gick också med på ett borgensåtagande med
150 000 kronor.

När nästan allt var klart för bygget backad posten
ur projektet. Istället förlängde posten sitt hyreskontrakt vid ett centralt
läge där postkontoret redan fanns. Utan posten som hyresgäst bordlades ärende
för att aldrig bli aktuellt igen.

Stationshuset i dag, men nya Sjöängen i bakgrunden

Det nuvarande stationshuset i Askersund stod färdigt
1883. Huset vittnar om gamla tider då järnvägen drog fram i Strandparken. I dag
används huset till en matservering där det finns lite av varje att äta. Rivning
av huset har inte varit aktuellt sedan i början på 40-talet , men däremot
pratade arkitekter om en flytt av huset för att ge plats åt nya Sjöängen. Men
då var placeringen en annan av skol-och kulturbygget , än vad slutresultatet blev. Nu
verkar gamla stationshuset stå på säkrare mark än någonsin.