Ariadna Martinez-Karlsson

Askersunds Manskörs adventskonsert lockade drygt 400
personer till nya Sjöängen på söndagskvällen. Tidigare hölls konserterna i
Folkets hus, vars verksamhet nu flyttat över till den nya lokalen. Som vanligt
bjöds publiken på ett omväxlande program. Och alla de gamla fina julsångerna
fanns med.

Uno Sandqvist
Håkan Persson

Gästsolist var unga Ariadna Martinez-Karlsson. Hon
kommer att gå långt som sångerska. Hon fick också ta emot Manskörens stipendium
på tre tusen kronor.

Tidigare på dagen invigdes konstverken i Sjöängen
både utvändigt och invändigt. Johan
Calais och Annika Restadh håll i trådarna för invigningen. Konstnär Anna Linnea Liljeholm som skapat den
invändiga konsten fanns på plats, liksom en av konstnärerna som svarat för den
yttre konsten, Anna Carlsson Korneev.

Konstnär Anna Linnea Lijeholm. Hennes konstverk i bakgrunden.

Inte blev det sämre av att Petra Gustavsson bjöd på
glögg och pepparkakor. Det var ju ändå 1 advent.