Utbetalning av partistöd 2017

Askersunds kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt
partistöd. Reglerna

Utgår från kommunallagens bestämmelser på området. Av reglerna

för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala
partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. Partistödet består av ett
grundstöd som per parti och år uppgår till ett prisbasbelopp delat med antalet
partiet i fullmäktige, samt ett mandatstöd som per mandat och år uppgår till 34
% av prisbasbeloppet. År 2016 är prisbasbeloppet

44 300 kr.

Föreliggande redovisning, som kommunfullmäktige har att fatta
beslut om, avser det partiarbete som bedrivits under 2015, och ligger till
grund för utbetalning av 2017 års partistöd.

Fördelningen år 2017 enligt de av fullmäktige antagna reglerna
för partistöd blir enligt följande:

Socialdemokraterna

201
344

kr

Centerpartiet
50 724 kr

Moderata

samlingspartiet

95
910 kr

Liberalerna
20 600 kr

Kristdemokraterna
35 662 kr

Vänsterpartiet
35 662 kr

Miljöpartiet
35 662 kr

Sverigedemokraterna
50 724 kr