Svar på Alliansens förslag om bostäder på
Linden

Kommunledningen
tillsammans med Askersunds Bostäder AB började redan 2011 att titta på en
alternativ användning av lokalerna på Linden i samband med att det stod klart
att Kunskaps- och Kulturcentrum, numera Sjöängen, även skulle innehålla ett
bibliotek och frågan har varit aktuell sedan dess. Olika alternativ har
diskuterats. Dock stod det tidigt klart att lokalerna inte var lämpade för
bostäder bland annat då en stor del av ytan helt skulle sakna ljusinsläpp och
även kontor behöver detta.

Sydnärkes
Byggförvaltning, Sydnärkes Miljöförvaltning samt Socialförvaltningen som idag
hyr lokaler i Linden har behov av bättre och större lokaler som är tillgängliga
för allmänheten. Det finns dessutom en extern hyresgäst som är aktuell för en
del av lokalerna.

Kanslihuset
vid gamla Sjöängsskolan kan inte inrymma de 40-talen kontor och samtalsrum som
kommer att finnas på Linden när det är klart. Den del där IFO och funktionsstöd
sitter är ju dessutom nyligen upprustade och anpassade för deras verksamhet.

Bostäder
för äldre kan med fördel tillskapas såväl vid Norra Bergen, när nytt
äldreboende står klart, eller i Kanslihuset. Det finns även flera pågående
detaljplaner där man särskilt kan beakta detta.

Alternativ
användning av lokalerna har som sagt varit aktuell sedan drygt fem år tillbaka.
Ritningar är godkända av berörda förvaltningar och upphandling pågår.
Anbudsförfrågan är ute och anbudsöppning är planerad till den 29/11 2016 och
målsättningen är att komma igång med ombyggnationen snarast då behovet av
lokaler är stort.

Förslag
till beslut

Kommunstyrelsen
beslutar


att godkänna kommunchefens svar och lägga det till handlingarna.

Förslaget från den borgerliga Alliansen fanns på en blogg i början av november.