Sjöängsskolan i Askersund ska rivas. Enligt planerna
ska det ske före årsskiftet. Det var
meningen att också Folkets hus skulle rivas samtidigt, men så blir det inte. En
ny regel säger att en byggnad inte kan rivas innan en ny detaljplan är klar.

Kommunen vill bli av med driftkostnaderna för
Sjöängsskolan snarast möjligt eftersom huset inte använts längre. Samma sak är
det med Folkets hus men där blir väl beslutet att dra ner på driftkostnaderna
så mycket det går innan det blir klart med rivning.

Många har säkert glömt hur området vid Sjöängsskolan
såg ut innan högstadieskolan uppfördes. Tidigare låg där gamla Folkskolan. Det var strid om när den skolan skulle rivas i
slutet på 60-talet och det har varit debatt om rivningen av Sjöängsskolan.
Skolor väcker känslor. Och nu finns en helt ny skola i området som alla har
stora förväntningar på.

Plockar med lite bilder hur det såg ut vid
Sjöängsområdet en gång i tiden. Det är vykort, gamla tidningsbilder, bilder
från Leif Linus samling och från Hanna Ljungqvist privatalbum.