Pressmeddelande från S och MP i Askersund

Idag har Vänsterpartiet i Askersund meddelat att man
inte längre vill ingå i vårt trepartisamarbete. Socialdemokraterna och
Miljöpartiet beklagar ställningstagandet då vi upplever att vi under de sex år
vi samarbetat haft goda resultat och ett bra samarbetsklimat.

Den fråga som nu spräcker samarbetet gäller om
kommunen i projektform ska prova 6-timmars arbetsdag på något vårdboende. Alla
tre partier har deltagit med stor entusiasm för att få till detta, främst med
hjälp av det förstärkta statsbidrag som kommunen erhöll för 2015 och 2016.
Under processen har dock förutsättningarna förändrats, vilket gjort att våra
två partier bedömt det som omöjligt att genomföra detta projekt. Vi kommer att
jobba vidare med att förstärka personalstyrkan inom vården och dessutom titta
på lösningar för hur vi kan förbättra arbetsmiljön för våra
kommunanställda. Redan i årets budget
föreslår vi förstärkningar med cirka 8 miljoner kronor, varav hälften går till
vård och omsorg.

Vi bedömer att S och MP kan fortsätta regera i
Askersund, men nu med minoritetsstyre. Det är vårt förstahandsval, vi vill
bygga vidare på ett gott samarbete.

Per Eriksson Tord
Helgesson

Kommunstyrelsens ordf (S) Kommunstyrelsen (MP)