Pressmeddelande från Askersunds kommun

2016-10-24
—————————–

Bygget av ny gång- och cykelväg inleds
vecka 43

Under
vecka 43 inleds bygget av en ny gång- och cykelväg längs med Parkgatan i
Askersund, mellan butikerna Coop och Netto.

Vägarbetet
kommer att utföras av entreprenören Asfaltsgruppen och kommer att pågå i max
tre arbetsveckor.


Syftet med den nya vägen är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
och att binda ihop gång- och cykelvägsnätet i Askersunds tätort, säger Andreas
Borg, trafikingenjör på Askersunds kommun.

Den
aktuella sträckan används bland annat som skolväg och med den nya gång- och
cykelvägen förbättras den avsevärt för de berörda eleverna.

Under
perioden som arbetet med den nya gång- och cykelvägen pågår kommer det att råda
begränsad framkomlighet för biltrafik på Parkgatan, men ett körfält kommer att
hållas öppet.

Den
intilliggande Bergslagsvägen kommer inte att påverkas alls av arbetet med den
nya vägen.