Grundvattennivåerna
i stora delar av Sverige är nere på rekordlåga nivåer. Värst är läget på Öland
och Gotland samt Blekinge och delar av sydöstra Småland.

Uppgifterna
får mej att tänka på ett reportage jag gjorde för 25 år sedan vid Aspaån. Då
var läget lika knepigt som i dag. Ingrid och Gösta som bodde vid den stora dammen
intill Aspaån fick använda stege ner till båten när de skulle ut och fiska.
Vattenståndet var två meter lägre än normalt. Samma besvärliga förhållande
rådde året före, 1990.

Djurlivet
hade drabbats hårt. Runt dammen fanns flera bäverhyddor, som hängde i luften på
grund av det låga vattenståndet. De som bodde runt ån ansåg att
vattenregleringen i kombination med torka inte sköttes tillfredsställande.

Bäverhyddorna hängde i luften vid Aspån i början av 1990-talet. Vattenståndet var två meter lägre än normalt. Bild från juni 1991

Gösta och Ingrid som bodde vid Aspaån fick klättra ner till båten när de skulle ut och fiska. Bild juni 1991

Ett gammalt vattenhjul blev synlig på botten i ån. Några ville att det skulle plockas upp och räddas till eftervärlden. Det var ett minne från brukstiden när det fanns ett antal smedjor vid ån. Vet inte hur det blev… Bild juni 1991

Förutom
att det såg bedrövligt ut blev det också en sanitär olägenhet. Lukten i torkan och
värmen var mycket besvärlig. Vattnet i dammen kommer från sjöarna i Tiveden och
forsar sedan vidare ut i Vättern. Några snöfattiga vintrar hade gjort att
vattenståndet i alla sjöar hade sjunkit kraftigt. På vattnets väg ut till Vättern fanns det
några kraftstationer med dammluckor. En acceptabel sänkning var 30 centimeter.
De som bodde runt Aspaån hävdade att inte regleringen sköttes på bästa sätt.

Det låga
vattenståndet i början på 90-talet medförde att större saker som låg på botten,
började komma i dager. Från vägen vid Algrena kunde man se ett gammalt
vattenhjul ute i dammen. Hjulet minde om den gamla brukstiden då det fanns smedjor
vid Aspaån. Hembygdsforskare ville att hjulet skulle plockas upp och räddas
till eftervärlden. Vet faktiskt inte hur
det gick med den saken.