Förvandlingens vindar blåser i Askersund och
särskilt då i området runt det gamla stationshuset. Ett nytt Resecentrum är
klart lagom till skolstarten torsdag. Eller som platsen kallades tidigare,
busstationen. Modernare anläggningar måste också ha gångbara namn som ligger i
tiden. Snart öppnas också gamla Sundsbrogatan igen ut mot Haga.

En gång i tiden var det grönsaksodlingar på samma
plats. Moderna tider såg till att grönsakerna försvann och ersattes med en
park, och sedan en busstation. Innan Rådhuset byggdes ut fanns bussarna intill
maktens boningar med en väntsal. I den byggnaden inrymdes också
brandstationen. Bussarna flyttades sedan
till den nuvarande platsen intill nya Sjöängen.

Lägger med lite gamla bilder både gamla och nya. En
del kommer från Leif Linus bildsamling och någon från Eric Englunds och Kjell Johanssons samlingar Och en del från mej.

17 augusti 2016.