Årets sommarutställning i Askersunds Hamnmagasin har
avslutas. I 25 år har konstföreningen arrangerat sommarutställning i
”magasinet”. Årets visning var den sista för föreningen i ”magasinet”. I fortsättningen kommer utställningarna att
finnas nya Sjöängen. Vad som kommer att hända med Hamnmagasinets unika
utställningslokal är oklart. En utställare som drog stor uppmärksamhet till sig
var Basel Zamman från Damaskus. En av våra nya landsmän. Han visade upp en unik
häst gjord i armeringsjärn. Han låter gärna hästen blir kvar i Askersund, det
finns föreningar som är villiga att ställa upp med pengar. Frågan är bara var
hästen skulle kunna placeras. Kanske utanför nya Sjöängen? Ett passande namn på
konstverket vid en sådan placering kanske vore ”plugghästen”.