Delen
av Sundsbrogatan norr ut mot Haga öppnades i helgen. Det var många år sedan den
stängdes. När Sjöängsskolan byggdes stängdes gatan för att barnen skulle slippa
korsa Sundsbrogatan. Det fanns byggnader på båda sidor. Men nu var det dags
igen. Vad jag förstår är det väl bara tillfällig öppning med anledning av den
stora bilträffen i Askersund. Det hade
annars varit svårt för utställarna att ta sig in på området. Men till hösten
kommer Sundsbrogatan i hela dess längd att bli som förr.

70-tal
50-tal
20-tal