”Fjärrskrivare ger tidningen snabbare
nyhetsförmedling”. Så löd en tidningsrubrik i gamla Askersunds-Tidning i
augusti 1952. En fantastisk teknisk utveckling för tidningen med den modernaste
formen av teleprinter , nämligen telex. Genom denna anläggning kan man föra en
verklig skriftlig konversation med alla som är anslutna till det textnät som
håller på att byggas ut såväl inom-som utomlands, kunde man läsa i artikel om
nymodigheten. För Askersunds-Tidning betydde det en snabb nyhetsförmedling
genom att tidningen fick ett värdefullt komplement till post och telefon när
det gällde riksaktuella saker.

Många som sitter vid en dator i dag drar säkert på
munnen när de läser det här. Nu tar bara några sekunder att sända text. Några i
dag kanske aldrig har hört talas om fjärrskrivare. Inte jag heller innan jag
började på Nerikes-Allehanda som då hade köpt upp AT. När jag började var det fax som gällde för att
få in artiklarna. Och papper som trasslade. Men för 64 år sedan när artikeln
skrevs var telex ett begrepp som enligt tidningen hade framtiden för sig. Vi
den här tiden var tidningen anslutna till en telexstation med ett 40-tal
abonnenter.

”Man slår bara ett nummer med en vanlig petmoj,
skriver vad man vill ha sagt med hjälp ett vanligt tangentbord och får svar
omedelbart om mottagaren sitter vid apparaten”, var budskapet.

I augusti 1952 så var en utbyggnad på gång till alla
små telegrafstationer i landet. Tidningarna var tidigt ute med nymodigheten.
Det fanns en förhoppning om att länsstyrelserna och polisen skull ta efter. Ett
föregångsland var USA

Nu hjälpte det inte att Askersunds-Tidning skaffade
sig en fjärrskrivare. Några år senare, 1956, lades tidningen ner, som så många
andra småtidningar vid den tiden. I dag är det de stora papperstidningarna som
har problem, trots bra teknik. Satsningen sker nu stort på den digitala
tekniken, medan ett antal duktiga journalister tydligen blir ”överflödiga”.
Ingen bra utveckling kan jag tycka som gammal journalist. Tror att många läsare
håller med mej.