Behovet av
bostäder för personer med psykiskt funktionshinder i Askersund är stort. Samma
är det när det gäller större lokaler för korttidsvistelse utanför hemmet.
Frågor som politikerna i Askersund måste lösa. Och nu finns det också beslut på
hur det ska gå till. Askersundsbostäder har fått i uppdrag om ett nybygge på den
så kallade ”Skanskatomten”, Knappfabriken 21. Min fråga är hur många
askersundare och politiker som vet var ”Skanskatomten” ligger? Tror bara att de
mest inblandade har svaret.

Den aktuella tomten där bostäder ska byggas.

Många har frågat mej när jag går på stan var
tomten ligger. Utan att låta som en besserwisser-det finns så många sådana utan
mej- kan jag upplysa om var tomten ligger. Bara som en liten information om
någon vill kolla. ”Skanskatomten” ligger mellan Pingstkyrkan och Norra Bergens
äldrebonde vid Klockargatan. Vet inte vem som hittat på det gatunamnet? För mej
har det alltid varit Loggatan. Gatunamnet finns kvar i området men fast lite
längre norr ut. Knappfabriken som låg några hundra meter längre norr ut revs för ett antal år sedan, men har gett namn på kvarteret. Lite knepigt det
också.

Den aktuella tomten i bakgrunden gränsar till området där Pingstkyrkan finns.

På tomten
som nu ska bebyggas fanns förr en tvåvåningsbyggnad med Kraftbolaget kontor i
bottenvåningen. I huset fanns också några lägenheter. 1957 stod det huset
färdigt. Kraftbolaget hade tidigare funnits i en lokal vid Sundsgatan. När inte
Kraftbolaget behövde sitt kontor längre och huset revs har ägare till tomten
skiftat.
Den här bilden fanns Askersundsbygdens tidnings julupplaga 1957. Det fanns ett antal bilder på vad som hänt under året med rimmade bildtexter. Huset har rivits och tomten har stått obebyggd ett antal år.

En byggherre från Norrköping köpte tomten förr att bygga lägenheter.
Han var redan etablerad i Askersund med andra byggen. Men så kom den ekonomiska
krisen på 80-talet. Byggaren hade inte pengar att fortsätta och fick också
lämna ifrån sig de övriga fastigheterna som han hade i Askersund. Då kom Skanska
in i bilden men använde aldrig tomten. Som
journalist fick jag påringningar ett antal gånger om en misskött tomt där gräset
växte. Det hade varit en dröm för vilken fårfarmare som helst att släppa ut sitt
djur där. Gräset hade räckt i flera veckor. Efter det kom Askersunds kommun in
som ägare. I dag ser det bättre ut även om gräset skulle räcka till några
stycken får.

Nuvarande
lokaler för verksamheten är för små och förvaltningen kan inte tillgodose det
behov som finns. Och då passar den tomma ”Kraftbolagstomten” för ett nybygge
anser politikerna. Och med tanke på hur huset kommer att användas så måste
”Kraftbolagstomten” vara ett bättre namn.
Vistelsen i huset ska ge ny kraft åt de som ska bo där. Tycker jag.