Parkeringen i korsningen vid Lilla Bergsgatan-Stöökagatan. Det skulle byggas hus där men det blev aldrig av.

Parkeringsplatser brukar precis inte vara några
under av skönhet. Snarare tvärtemot. Bara i Askersund finns det några
parkeringar som inte är någon prydnad för staden. Men det kanske är svårt att
få till något snyggt för stadsarkitekter när det gäller biluppställningar. Vad
vet jag? Ibland skulle det räcka enligt mitt sätt att se på det hela med någon
fin häck som omgärdar det hela. Men det är klart att då måste den skötas av
någon. Och sådant kostar kommunala pengar…

Ett tips till stadsplanerar som jag på mitt enkla
sätt att se på det hela är att inte låta tomter stå obebyggda allt för länge.
Då blir det parkeringar. Och när det blivit det en gång är det svårt att gå
tillbaka till det gamla. Folk glömmer fort hur det var. Ska gamla hus rivas så
bygg nya snabbt. Men jag förstår också att det måste finnas bra och många
parkeringar för att ett samhälle ska fungera. Och att folk ska komma nära butikerna
vid inköpen. Men som enkel bloggare behöver jag inte lösa det problemet och det
känns skönt. För att lösa det måste till
skarpare hjärnor än min när det gäller parkeringsfrågor.

Ritning på huset som skulle byggas på parkeringstomten.

En parkering som kunnat få ett helt annat utseende
är den i korsningen Lilla Bergsgatan-Stöökagatan. En konditor i stan planerade
att bygga affärs-och hyresfastigheter på området där det finns parkering i dag.
Det fanns ritningar och allt framtaget men det blev problem med
byggnadsbestämmelserna. På grund av bestämmelserna så var kravet att
byggnaderna skulle uppföras i två etapper. Skulle hela bygget genomföras skulle
det belasta den byggnadskvot som staden tilldelats. Och det ville inte de
styrande. Det här var 1960 och då tilldelades städerna byggnadskvoter.

Jobbar vid området där husen skulle rivas. Längst till vänster Fritjof Andersson, pappa till originalet Birger ”Tjommen”

KIA:as bageri låg i hörnet där parkeringen finns i dag
Rivning av husen.

Sommaren 1960 var det meningen att första etappen
med kafé och två bostadslägenheter skulle påbörjas. Det var angeläget att komma igång för
konditorn. Fastigheten som verksamheten fanns i skulle rivas. Den låg i
korsningen Stora Bergsgatan-Sundsbrogatan, där HSB:s bostadsrätter finns i dag.
Kvarteret ”Fyrkanten” som Hammarströms konditori och bageri fanns i skulle
bort.

Hammarströms konditori till höger på bilden . Stora Bergsgatan. Husen skulle bort och ägaren tänkte satsa på nytt vid parkeringstomten.
Rivning av ”Fyrkanten” ut mot Sundsbrogatan.

På tomten där de nya husen skulle uppföras fanns också ett antal gamla
hus som måste rivas för att ge plats för bygget. Husen på tomten revs, men det
blev aldrig något bygge. Varför har jag
inget säkert svar på. Tror att det blev för krångligt med alla regler och
därmed drog det hela ut på tiden. Och det kostar pengar. Efter en tid så
förvandlades planen efter rivningarna till parkering. Och det är den fortfarande.