Folke Dahlberg Sällskapet har kommit ut med bok
nummer 11 i Sällskapets skriftserie. ”Ögonens förvandlingsrum är namnet”. I
boken skriver åtta olika författare om Folke Dahlbergs bilder och texter. De har alla olika tyngdpunkter och
infallsvinklar. Tillsammans vittnar de om hur ett till synes och profilerat verk
ändå kan visa vara så mångfacetterat.

Här finns Else-Britt Kjellqvists fokus på
ötillvarons centrala roll. Lars-Håkan
Svensson skriver om vattenmotiven i dikterna. Elisabeth Lidèn gör jämförelser
mellan stora punktteckningar och de samtidiga strömmingarna i svensk och
internationell konst. Anders Weidar gör en djuplodande analys av Den berusade båten.
Mats Jansson visar hur text och bild interagerar i Folke Dahlbergs böcker. Bangt
af Klintberg belyser de folkliga myternas roll i Vättern. Kate Larson tolkar
författarens förankring i landskapet. Staffan Söderblom gör nedslag i dikterna
och finner att också det som är prov på ofullständigheter och
tillkortakommanden berikar bilden av en spännande författare.

Det är i år 50 år sedan Folke Dahlberg drunknande i
Karlsborgsviken. ”Ögonens
förvandlingsrum” bekräftar hur närvarande han är med sina texter och bilder,
hur man alltid kan närma sig honom på nytt. Titeln är hämtad från en av hans
sena dikter, några rader om det konstnärliga skapandet om de ”små gesällerna,
som står i ögonens förvandlingsrum och hamnar på en bild”.

Sällskapet har ett intressant program för minnesåret.
Det äger rum i Karlsborg. När Sällskapet manifesterade 100 år efter hans födelse
började det med en minnesutställning i Askersund. Det blir en
specialutställning i Brovaktarstugan, där den permanenta utställningen finns.
Utställningen har namnet ”Hemma i
landskapet”. Vid årsmötet den 7 augusti blir Bengt af Klintberg årets talare.
Dagen före hålls ett seminarium på biografen i Karlsborg under rubriken
”Inspiration i landskapet”. Deltagare blir Bengt af Klintberg, Lennart Jörälv
och Kerstin Bjärkstedt. Moderator är Jonas Modig. Christer Arvidsson ska vidare
läsa texter av Folke Dahlberg