Sammanslagningar och rationaliseringar är det som
gäller i dag, främst då inom företagsvärlden och kommunernas verksamhet. De kyrkliga församlingarna börjar
nu också följa efter på grund av sviktande ekonomier. De är nu aktuella med en sammanslagning av Askersunds
och Hammars församlingar. Men bara kanske. Det ska först till en information
där församlingsmedlemmarna har möjlighet att säga sitt.

Hammars kyrka
Landskyrkan Askersund

Stiftsstyrelsen beslutade redan för ett år sedan att
inleda en utredning gällande eventuell sammanslagning av Askersunds och Hammars
församlingar. Stiftelsen kallade till det obligatoriska samrådet där kyrkofolk
från olika verksamheter inom församlingarna. Namnfrågan är på vissa håll en
stor stötesten. Förslaget är nu Södra Sundbo. Namnet Sundbo är sprungit ur
gamla Sundbo härad.

Målet med sammanslagningen är att få ekonomiskt
utrymme till verksamheter genom bland annat en mindre personalorganisation. Det
kommer att ske automatiskt med pensionsavgångar. Andra fördelar som
församlingar ser är en gemensam barn-och ungdomsverksamhet. Konfirmationen har
redan i flera år varit gemensam.
Ensamarbetet som vissa tjänster innebär i dag försvinner med gemensamma
arbetslag.

Om det blir en sammanslagning kommer den att träda i
kraft från och med 1 januari 2018, året
efter nästa kyrkoval