Några byggnader i centrala Askersund vid
Storgatan-Sundsbrogatan har diskuterats flitigt de senaste åren. Husen är av
stora renoveringsbehov och många tycker det är en skamfläck i närheten av
torget. Alla som går Sundsbrogatan söder ut mot hamnen kan själva konstatera
förfallet. Sedan lång tid tillbaka har också Sydnärkes byggförvaltning varit
uppmärksammade på bristande underhåll.

Från Nerikes -Allehanda 11 maj.

I fastigheten Sundsbrogatan 8 har det läckt in
vatten från taket som sedan har runnit ner till grunden. Sydnärkes
byggförvaltning har begärt in en underhållsplan för byggnaderna men den har
lyst med sin frånvaro. Enligt en artikel i Nerikes-Allehanda tisdagen den 11 maj har inte ägaren löst ut beslutet.

Huvudbyggnaden där Pizzeria Italia finns i dag
försäkrades den första gången 1828. I slutet av 1800-talet gjordes en ombyggnad
och reveterades omkring sekelskiftet 1900. Skyltfönster togs upp 1934.
Byggnaden vid Sundsbrogatan samt gårdshuset byggdes runt 1900.

Under årens lopp har det funnits en rad olika
verksamheter i fastigheterna. De som många lite äldre askersundare säkert minns
bäst är Ymos barnkläder som fanns i lokalerna där pizzerian finns i dag. En
gång i tiden låg också Tivèns matsalar i huvudbyggnaden. Den drevs av Eva
Arrenius och Linnea Wahlfridsson. Det var en arbetarmatsal som senare flyttade
sin verksamhet till pensionatet som fanns på övervåningen där Torghallen ligger
i dag. Pizzerian är i dag svaret på
arbetarmatsalen.

Med hjälp av vännen Leif Linus bildarkiv vill vi visa en del
av verksamheter som funnits i lokalerna genom åren. Men då var fastigheterna i
fint skick.

Hörnet Storgatan-Sundsbrogatan

En garnaffär fanns i den byggnad som i dag är i ett mycket dåligt skick

I huvudbyggnaden där pizzerian finns i dag fanns en gång i tiden en slakteriaffär. Skylten syns på väggen vid huset i bakgrunden.
Sundsbrogatan

En gammal torgbild med de aktuella husen i bakgrunden.

Keramiker Karlherbert Danielsson hade en gång sin verkstad i ett gårdshus vid Sundsbrogatan