Under flera år har det funnits krav på att grinden
vid bron ut till Borgmästareholmen i Askersund skulle plockas bort. De flesta tycker att grindar, stängsel och
murar som stänger ute folk är av ondo. Och det har de flesta politiker i
Askersund tyckte också, men någon måste ta det avgörande beslutet. Det är nu
gjort. Den fula grinden har plockats bort. Grinden som kostade en bit över
30 000 kronor sattes upp för att hindra vandalisering av båtar vid bron
och byggnader på holmen. Men en liten
grind hjälper inte att hålla vandaler borta har ansvariga kunnat konstatera.
Det bästa är att folk kan röra sig fritt alla tider på dygnet och hålla koll på
varandra.