Håkan Jaldungs bok ”Heidenstam, Olshammar och Aspa
bruk” har kommit ut i dagarna. Boken
består av tre uppsatser. En uppsats handlar om Heidenstam och en
seglingsolycka som inträffade 1888.
Verner von Heidenstam och hans kusin
Carl Albert Robson, skulle segla från Olshammar till Aspa. Under seglingen
kantrade båten och sjönk utanför Storsundet. Heidenstam kunde räddas men
kusinen drunknade. Hans kropp påträffades en månad efter olyckan.

Uppsatsen om olyckan liknar en spännande deckare.
Jaldung har gjort ett enormt stort arbete med efterforskning om olyckan. Han
har läst skrifter, suttit och forskat på olika arkiv, samt läst polisförhören
efter olyckan. Sedan har han dragit slutsatser av det. Efter olyckan gick det rykten att
nationalskalden tagit hand om alla räddningsutrustning och lämnat sin kusin i
sticket. Men enligt Jaldung var det inte alls så. Ryktena om seglingsolyckan
har varit många. Bland annat att kusinerna inte skulle ha varit helt nyktra vid
sin seglats. Jaldung har i sin uppsats skrivit om alla rykten.

OBS! mer text och en tidigare blogg om boken finns också på Word Press:ovedanielsson.se