Borgmästareholmen är en plats som diskuterats
flitigt genom åren. Under mycket lång tid handlade diskussionerna om att bygga
en bro ut till holmen. Det skulle göra platsen mera attraktiv och
lättillgänglig. Askersunds skulle få ett verkligt sommarparadis. En bro byggdes
också. Serveringen skulle locka turister och askersundare. Två
idrottsföreningar byggde en fin dansbana med tak. Ett stort arbete med ideella krafter. En
lekplats anlades, samt ett bra bad. Borgmästareholmen fick namnet ”Barnens egen
Ö”. Det var bäddat för stor succé.

Planer och verklighet är som bekant två skilda
saker. Borgmästareholmen är ett lysande exempel på det. Det har gjorts många
försök till att göra platsen mera populär, men resultatet har ofta uteblivit.
Det har inte blivit någon publikinvasion ut till ön. I dag är det badet som
lockar många till den gamla fina holmen. Mer än så är det nog inte och man kanske
skulle nöja sig med det, för att sedan rusta och snygga upp det som redan finns. Serveringen
är nästan helt väderberoende. Vid dåligt väder är det inte många som tar sig
över bron. Med sådana förutsättningar blir det tufft att driva en servering där
ute. Det har många fått erfara.

Bengt Svärd

I slutet av förra året lämnade centerpartisten och
ledamoten i kultur-och tekniknämnden Bengt Svärd in förslag på förbättringar
för att öka intresset till Borgmästareholmen. Han menade i sin skrivelse att
holmen borde få en mera framträdande roll i stadens natur. Förslagen var bland
annat att ta bort den hårt slitna grinden ut till holmen. Svärd önskade också
att stigarna skulle förstärkas och att det skulle placeras ut jordfasta bänkar där
utsikten är som bäst. Vidare önskade Svärd att de avverkade trädstammarna
skulle tas bort, alternativt dra nytta av stubbarna med skulpturtävling. Snygga
till och komplettera eldningsplasterna. Ta bort lekredskap som inte fungerar
och avverka träd som skuggar badplasten. Komplettera växtmaterialet i de olika
naturtyperna och förse det hela med information och namnetiketter. Slutligen ville Svärd i sin skrivelse låta
föreningarna fritt under ansvar få disponera dansbanan för dans och andra
aktiviteter under sommaren. Allt behöver inte göras på en gång utan efter en
långtidsplan är Svärds uppmaning.

Grinden ska plockas bort.

För en del år sedan gjordes en naturinventering på
Borgmästareholmen av Helena Hasselqvist vid högskolan i Kalmar. Den verkar ha
fallit i glömska, trots att hon gjorde ett ganska omfattande arbete.

Kultur –och tekniknämnden har diskuterat frågan om
Borgmästareholmens framtid. Det finns något som heter Strandrådsgruppen som
jobbar med frågan. Har aldrig hört tals om gruppen, men den finns. Det finns
förslag på att flytta delar av lekplatsen ute på holmen in till Strandparken. Vidare
finns det planer på att förbättra vegetationen. Vägarna som Svärd föreslog
verkade svårt att göra något åt just nu eftersom det inte fanns någon pråm att
forsla sand med. Tidigare forslade man över sand vintertid på isen. Grinden
till holmen ska också plockas bort under våren. Vi får se vad som händer med
Skarpskyttekårens och IFK:s övningsområde.

Badplatsen på holmen har blivit mycket uppskattad.

Det var borgmästare Anders Wilhelm Knöös som började
röja och snygga upp ute på holmen. Han bodde i Borgmästarehuset vid Stora
Bergsgatan-Stöökagatan och var borgmästare åren 1834 -1870. Innan han fick ta
hand om holmen som sommarnöje, var namnet Hästholmen. Vad det namnet kom ifrån
känner jag inte till. Ön var vid den här tiden helt kal.

Knöös såg till att det blev ett litet utvärdshus på
holmen. Det var ju askersundarnas enda möjlighet till uteliv om sommaren. Det
finns massor av gamla bilder med fullastade båtar av folk som skull ut till
holmen och njuta. 1862 infördes hundskatt där pengarna första tiden var
öronmärkta till holmens försköning.

Den 12 maj, Charlottadagen, var en stor dag för
borgmästarens familj. Borgmästarens fru hette Charlotta och det skulle firas.
Familjen rodde ut till holmen för att dricka kaffe med punsch. Festen fortsatte
sedan hemma på gården där huvudmålet var plättar. Borgmästaren älskade plättar.

Askersunds skarpskyttekår hade sina övningar ute på
holmen från mitten av 1800-talet . Stenarna som kårens medlemmar sköt mot finns
kvar ute på udden och rättades till för ett antal år sedan med pengar från
länsstyrelsen. På den här tiden var försvarsmakten i ett mycket dåligt skick.
Skarpskyttekårer och Lantvärn bildades lite var stans i Sverige. Vid starten
hade föreningen 180 medlemmar. När föreningen upphörde i slutet av 1800-talet
var medlemsantalet bara lite över 50 skyttar.

Skarpskyttekåren hade sina övningar på Borgmästareholmen

Restaurangrörelsen på holmen drevs av en snickare
Carlsson och hans fru. Rörelsen gick allt sämre och till slut blev det konkurs.
Snickare Carlsson gick under smeknamnet ”Kärleken”, beroende för sitt stora
kvinnointresse. Men han var en skicklig möbelsnickare och hans alster har
funnits i förmögna hem och herrgårdar.1878 annonserades byggnaderna på holmen
ut och efter en tid gick Askersund stad in som köpare. Kommunen är fortfarande
ägare till borgmästare Knöös sommarnöje.


Amatörtävling på holmen. Här är det Nisse Lundstedt som gör allt för att vinna. Tyvärr nådde han inte ända fram.IFK hade sin första idrottsplats på holmen.

IFK Askersund-som bildades 1904- hade sin första
idrottsplats ute på holmen. Sanden till hoppgropar hämtades med båtar av
medlemmar vid Husabergsudde. Det fanns många tidningsnotiser om båtar som var
när att sjunka av tunga laster. 1908 lämnade IFK holmen för en ny tävlingsplats
i närheten av Väderkvarnsbacken.

IFK höll stora sommarfester på holmen fram till
70-talet. Folk fraktades ut med vedskutor. Föreningen drev nästa hela sin
verksamhet med inkomster just från ”holmefesterna”. Det var en fest som alla
skulle till. Bilköerna in till stan på lördagskvällen var långa. En del kallade
”holmefesten” för en fyllefest. Det gick rykten om att det fanns folk som
önskade att holmen sjönk med alla syndiga människor. Men det var nog bara en
skröna.

PS! Finns också på Word Press:ovedanielsson.se