illustration Carl Dolk

Pressmeddelande från
Askersunds kommun

2016-03-29

Nytt resecentrum byggs i Askersund. Tillfälligt resecentrum
på torget.

Ett nytt resecentrum för busstrafik byggs i anslutning till
vårt nya kunskaps- och kulturcentrum Sjöängen i Askersund. Arbetet startar
måndag 4 april och resecentrum kommer att vara klart till skolstarten i höst.
Under byggtiden kommer på- och avstigning av bussar att ske med en tillfällig
lösning vid Askersunds torg.

I samband med byggnationen av Askersunds nya kunskaps- och
kulturcentrum Sjöängen byggs även ett nytt resecentrum för kollektivtrafik med
buss och för skolskjutsar, med PEAB som entreprenör. Anläggningen kommer att ha
fem bussplatser med väntkur samt en stor parkering. Tillgänglighet har varit
ett av ledorden i projekteringen av resecentrum, vilket bland annat har
resulterat i taktila stråk i marken för att underlätta för synskadade. Stråken
ger ledning ända fram till Sjöängens entré.

Investeringsbeloppet är drygt 8 Mkr varav kommunen får totalt
cirka 5 Mkr i bidrag i form av statlig medfinansiering (1 Mkr) och från de så
kallade citybanemedlen (4 Mkr) för satsningar på kollektivtrafik.

Ombyggnationen gör att nuvarande resecentrum med tillhörande
parkering kommer att stängas av från och med måndag 4 april fram till strax
innan skolstarten i augusti. Linjebussar kommer att ha tillfälliga hållplatser
på Sundsbrogatan vid Askersunds torg. Mer information för linjetrafiken finns
inom kort på Länstrafikens webbplats. Skolskjutsar kommer att ha sin på- och
avstigning i anslutning till Sjöängsskolan och berörda elever informeras via
skolan. Vi beklagar de olägenheter som kan uppkomma i samband med bygget men
ser fram emot ett mycket fint och funktionellt resecentrum.

Kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S):

Satsningen på nytt resecentrum är en viktig del av den
nya stadsdel som växer fram i ett av stadens bästa lägen.

Så här såg området vid stationen i början på 1900-talet. Det har skett en del förändringar. Och mer är på gång.

OBS! Bloggen finns också på Word Press : ovedanielsson.se